แผนผังเว็บไซต์

องค์ความรู้

ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
www.vteccomputer.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.topfoodsmarket.c...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.karmarts.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

lmhouseentertainment...

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

shopee.co.th/janyapo...

เว็บไซต์

ประเภท :

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.instagram.com/be...

เว็บไซต์

ประเภท :

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.kaosmileclub.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/moo...

เว็บไซต์

ประเภท :

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.shopee.co.th/sir...

เว็บไซต์

ประเภท : บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/สิท...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.austhaigroup.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.synagie.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

Line ID:511lsjyc

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/ธัญ...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/ธีส...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/Nar...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/puy...

เว็บไซต์

ประเภท :

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.facebook.com/jew...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 23 กรกฎาคม 2564

www.grandworldholida...

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.drivehub.co

เว็บไซต์

ประเภท : บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

tonow.net

เว็บไซต์

ประเภท : ให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.patourlogy.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.chattongthaisilk...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.bumq.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.cos-shop.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.engtest.net

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.edcbooking.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.becshop.net

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.complexion.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.audiocity2u.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.2c2p.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.giftcentersupply...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.e-travelmart.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.leesae.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.greenshopcafe.co...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.truesell.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.siambell.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.etravelway.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 9 กรกฎาคม 2564

www.tohome.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.dstore.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.readyplanet.com

เว็บไซต์

ประเภท : ให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.se-ed.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.naiin.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.ibuyathome.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.cenclean.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายส่งสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.surajit.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.theweatherair.co...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.homesolutioncent...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.thaishope.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.siamwicker.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.bentoweb.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.oshoppingtv.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.kitchenwaremarke...

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.cartelkids.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.directasia.co.th

เว็บไซต์

ประเภท : บริการ

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.lnwshop.com

เว็บไซต์

ประเภท : บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.pospak.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.goodchoiz.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

www.thaiware.com

เว็บไซต์

ประเภท : ขายปลีกสินค้า

วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2564

ข่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บทความ

สถิติ

การขอเครื่องหมาย

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

สื่อการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์

External Partners

Internal Partners

E-Learning