แผนผังเว็บไซต์

การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเสียภาษีหรือไม่
  • โดย : Root Admin
  • 11 กันยายน 2563
พิมพ์

คำตอบ เรื่องเสียภาษีไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่หากการประกอบกิจการนั้นก่อให้เกิดรายได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด